Maak direct een afspraak!   Bel tijdens openingsuren met (0416) - 32 04 52

Prijslijst 2017

/Prijslijst 2017
Prijslijst 2017 2016-12-28T12:08:03+00:00

Onderstaand treft u het tarievenoverzicht aan van Tandprothetische praktijk Zembowicz B.V.

Vanaf 1 januari 2017 is er een nieuwe prijslijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling exclusief de materiaal- en techniekkosten (*).

Wij hebben met verschillende zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten om voor een bepaald tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief dat door ons gedeclareerd wordt afhankelijk waar u verzekerd bent. De rekening zal dan ook in de meeste gevallen direct door ons kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De nota voor uw eigen bijdrage ontvangt u dan ook van uw zorgverzekeraar.

Prestaties die vallen onder implantologie worden via de implantoloog in rekening gebracht. Voor implantologie dient door de behandelaar een machtiging aangevraagd te worden en is er voor de patiënt een vaste eigen bijdrage. Deze kan per ziektekostenverzekeraar verschillen.

De algemene levering voorwaarden van ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) zijn op onze prijzen van prijzen van toepassing (bij de balie te verkrijgen).

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico (€ 385,– voor 2017) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden uit de BASISVERZEKERING . Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

NB: genoemde prijzen zijn geldig tot 31-12-2017

Consultatie en Diagnostiek

Prestatiecode Honorarium
C11 – Periodieke controle € 20,44
C13 – Probleemgericht consult € 20,44
C80 – Mondzorg aan huis € 16,14
P60 – Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaand kunstgebit € 32,27
X22 – Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak € 64,54

Volledige prothese

Prestatiecode Honorarium
P01* – Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 37,65
P02* – Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 80,68
P03* – Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,79
P04* – Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 80,68
P06  – Tissue conditioning volledig kunstgebit € 37,65
P07* – Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk per kaak (maximaal) € 16,14
P08* – Reparatie volledig kunstgebit met afdruk per kaak (maximaal) € 43,03
P17  – Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 53,79
P21* – Volledig kunstgebit bovenkaak € 161,36
P25* – Volledig kunstgebit onderkaak € 215,14
P30* – Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 349,61
P40 – Toeslag immediaat kunstgebit € 13,45
P45* – Noodkunstgebit € 107,57
P51* – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 37,65

Het klikgebit

Prestatiecode Honorarium
J50* – Volledige boven prothese  en onder klikgebit € 473,13
J51* – Onder klikgebit € 307,76
J52* – Boven klikgebit € 307,76
J57* – Vervangingsklikgebit op verbonden implantaten € 78,09
J58 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 101,06
J59 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 124,02
J70* – Opvullen zonder staafdemontage € 128,62
J71* – Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 160,77
J72* – Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 183,74
J73* – Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 206,71
J74* – Reparatie zonder staafdemontage € 50,53
J75* – Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 96,46
J76* – Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 119,43
J77* – Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 142,40

Gedeeltelijke kunststof prothese of metalen frame

Prestatiecode Honorarium
P10* – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 tot 4 elementen € 80,68
P15* – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5  tot 13 elementen € 161,36
P16 – Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 59,16
P18 – Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,14
P34* – Frame kunstgebit, 1 tot 4 elementen € 220,52
P35* – Frame kunstgebit, 5 tot 13 elementen € 301,20
P52* – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw € 80,68
P53* – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 53,79
P54* – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw € 80,68
P56   – Tissue conditioning gedeeltelijk of framekunstgebit € 37,65
P57* – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 16,14
P58* – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk € 43,03
P78* – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot een volledig kunstgebit inclusief afdruk of frame € 43,03
P79* – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen of anker inclusief afdruk € 43,03