Branche gecertificeerdCertificatie is dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 normen.

Het bijzondere van de HKZ-systematiek is dat alle processen in de zorgorganisatie in hun samenhang zijn genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie.

HKZ-normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. De HKZ is slechts de regisseur en stimulator van dit proces. Daarnaast spant de HKZ zich nadrukkelijk in voor de implementatie van (certificeerbare) kwaliteitssystemen met als doel: continue verbetering van de zorg.

De HKZ-normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd. Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats. Toetsing voor het HKZ-keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat onze praktijk zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid.