Onderstaand treft u het tarievenoverzicht aan van Tandprothetische praktijk Zembowicz B.V.

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe prijslijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling. Per 1 januari van het jaar worden de materiaal- en techniekkosten ook vermeld op onderstaande prijslijst. Door individuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het aantal implantaten of materiaalkeuze, zullen deze materiaal- en techniekkosten zich bewegen binnen de bandbreedte van de genoemde minimum- en maximumbedragen (respectievelijk genaamd Min. techniek / Max. techniek).

Wij hebben met verschillende zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten om voor een bepaald tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief dat door ons gedeclareerd wordt afhankelijk waar u verzekerd bent. De rekening zal dan ook in de meeste gevallen direct door ons kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De nota voor uw eigen bijdrage ontvangt u dan ook van uw zorgverzekeraar.

Voor implantologie dient door de behandelaar een machtiging aangevraagd te worden en is er voor de patiënt een vaste eigen bijdrage. Deze kan per ziektekostenverzekeraar verschillen.

De algemene leveringsvoorwaarden van ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) zijn op onze prijzen van toepassing (bij de balie te verkrijgen).

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico (€ 385,-) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden uit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

NB: genoemde prijzen zijn geldig tot 31-12-2021

Consultatie en Diagnostiek

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
C11 – Periodieke controle € 22,91 nvt nvt
C13 – Probleemgericht consult € 22,91 nvt nvt
C80 – Mondzorg aan huis € 18,09 nvt nvt
P60 – Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaand kunstgebit € 36,18 nvt nvt
X22 – Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35 nvt nvt

Volledige prothese

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
P01 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20 € 80,00 € 100,00
P02 – Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44 € 80.00 € 100,00
P03 – Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29 € 80,00 € 100,00
P04 – Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44 € 80,00 € 100,00
P06  – Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20 nvt nvt
P07 – Reparatie volledig kunstgebit zonder afdruk per kaak (maximaal) € 18,09 € 70,00 € 100,00
P08 – Reparatie volledig kunstgebit met afdruk per kaak (maximaal) € 48,23 € 100,00 € 130,00
P17  – Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29 nvt nvt
P21 – Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88 € 310,00 € 450,00
P25 – Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17 € 310,00 € 450,00
P30 – Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 391,90 € 600,00 € 900,00
P40 – Toeslag immediaat kunstgebit € 15,07 nvt nvt
P45 – Noodkunstgebit € 120,58 € 350,00 € 450,00
P51 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20 € 80,00 € 100,00

Het klikgebit

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
J50 – Volledige bovenprothese  en onder klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 529,92 € 1575,00 € 2915,00
J51 – Onder klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 344,71 € 1200,00 € 2625,00
J52 – Boven klikgebit (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 344,71 € 1200,00 € 3750,00
J57 – Vervangingsklikgebit op verbonden implantaten (techniekkosten afhankelijk van aantal implantaten) € 87,46 nvt nvt
J58 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten € 113,19 nvt nvt
J59 – Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91 nvt nvt
J70 – Opvullen zonder staafdemontage € 144,06 € 250,00 € 350,00
J71 – Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07 € 250,00 € 350,00
J72 – Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79 € 250,00 € 350,00
J73 – Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52 € 250,00 € 350,00
J74 – Reparatie zonder staafdemontage € 56,59 € 110,00 € 200,00
J75 – Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04 € 110,00 € 200,00
J76 – Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77 € 110,00 € 200,00
J77 – Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49 € 110,00 € 200,00

Gedeeltelijke kunststof prothese of metalen frame

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
P10 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 tot 4 elementen € 90,44 € 150,00 € 300,00
P15 – Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5  tot 13 elementen € 180,88 € 150,00 € 300,00
P16 – Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32 nvt nvt
P18 – Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09 nvt nvt
P34 – Frame kunstgebit, 1 tot 4 elementen € 247,20 € 510,00 € 550,00
P35 – Frame kunstgebit, 5 tot 13 elementen € 337,64 € 510,00 € 550,00
P52 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44 € 80,00 € 100,00
P53 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29 € 80,00 € 100,00
P54 – Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw € 90,44 € 80,00 € 100,00
P56   – Tissue conditioning gedeeltelijk of framekunstgebit € 42,20 nvt nvt
P57 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk € 18,09 € 70,00 € 100,00
P58 – Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit met afdruk € 48,23 € 70,00 € 100,00
P78 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen tot een volledig kunstgebit incl. afdruk of frame € 48,23 € 70,00 € 200,00
P79 – Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met elementen of anker inclusief afdruk € 48,23 € 70,00 € 200,00