De tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen. Hieronder valt ook de gedeeltelijke prothese (een plaatje). Ten opzichte van de volledige prothese is er echter in behandelwijze en verantwoording wel een groot verschil. Een gedeeltelijke prothese kan alleen dan door de tandprotheticus vervaardigd worden als uw tandarts uw tanden en kiezen gecontroleerd heeft en uit deze controle blijkt dat belasting van deze tanden en kiezen geen problemen zal opleveren. Partiële protheseVoor het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese werkt de tandprotheticus dus nauw samen met een tandarts. Immers de tandarts draagt de verantwoordelijkheid voor de eigen tanden en kiezen en uw tandprotheticus die van de gedeeltelijke prothese.
Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Nederland niet al hun tanden, maar één of enkele gebitselementen verliezen. Het ontstane gat kan dan op verschillende manieren opgevuld worden. De tandprotheticus zal dan in samenwerking met de tandarts een voorziening voor u vervaardigen. Deze voorziening zal dan een uitneembare gedeeltelijke prothese zijn die tussen uw bestaande tanden past.

Welke soorten gedeeltelijke prothesen bestaan er?

  1. de gedeeltelijke kunststofprothese met of zonder klammers (haakjes)
  2. de frameprothese

De gedeeltelijke kunststofprothese

Indicatie:

  • als de resterende eigen tanden en kiezen niet meer voor duurzame restauratie in aanmerking komen
  • als noodvoorziening
  • voorloper van de volledige prothese
  • wanneer er financiële bezwaren kleven aan het maken van een brug of een frameprothese.

De gedeeltelijke prothese wordt volledig van kunststof gemaakt. Daar waar u enkele tanden mist vormt het kunststof deel een afsteunend zadel op de kaak waarin de tanden en kiezen geplaatst worden. Er wordt altijd naar gestreefd dat de kunsttanden dezelfde kleur hebben als uw eigen tanden. Wanneer het houvast van de kunststof prothese tegenvalt dan kan deze uitgevoerd worden met twee of meer gebogen ankers (haakjes) rond bestaande tanden zodat deze de prothese meer retentie heeft.

De frameprothese

Indicatie:

  • als er enkele voortanden, kiezen of een combinatie hiervan ontbreken
  • als lange termijn oplossing
  • als de resterende tanden sterk voldoende zijn om deze constructie te dragen
  • wanneer het vervaardigen van een brug niet mogelijk is

De frameprothese bestaat uit een metalen frame waaraan zadels met kunstelementen vastzitten. Het frame wordt van een sterke chroomkobalt legering of van titanium gegoten en is samengesteld uit een basis, een hoofdverbindingsbeugel, kleine verbindingsbeugels en ankers rond uw eigen tanden.

Behandelplan

Het vervaardigen van de gedeeltelijke prothese bestaat over het algemeen uit de volgende stappen. Natuurlijk kan het voorkomen dat uw tandprotheticus iets afwijkt van dit stappenplan maar toch tot hetzelfde resultaat komt.

Afspraak 1. Intakegesprek
U meldt zich bij uw tandprotheticus om een gedeeltelijke prothese te laten vervaardigen. Deze zal de situatie bekijken en u middels een verwijsbrief terug verwijzen naar een tandarts. In de verwijsbrief staat vermeld wat uw tandprotheticus wil gaan maken en het verzoek aan de tandarts om de resterende elementen te controleren.
Het kan ook voorkomen dat u naar uw tandarts gaat voor het vervaardigen van uw  gedeeltelijke prothese en dat deze samenwerkt met een tandprotheticus. U krijgt dan van uw tandarts een verwijsbrief mee gericht aan uw tandprotheticus met daarin vermeld wat er vervaardigd dient te worden en dat uw tandarts uw resterende elementen heeft gecontroleerd.

Afspraak 2. Eerste afdruk
De eerste afdruk van uw beide kaakdelen wordt uitgevoerd en hier worden lepels van gemaakt. Afhankelijk van de grootte van de voorziening kan meteen bepaald worden hoe uw tanden en kiezen elkaar moeten raken.

Afspraak 3. Definitieve afdruk
Met behulp van een op maat gemaakte lepel wordt de perfecte pasvorm van de gedeeltelijke prothese bepaald.

Afspraak 4. Beetbepaling
Met behulp van een beetplaat, wordt bepaald in welke positie uw tanden en kiezen van de boven en onderkaak elkaar raken. In deze fase wordt ook de kleur van uw tanden en kiezen uitgezocht.

Afspraak 5. Passen in was
Met behulp van de wasplaat met hierin uw tanden en kiezen wordt bekeken of de kleur van de gekozen tanden en kiezen overeenkomt met de kleur van uw eigen tanden en kiezen. Tevens wordt vastgesteld of de tanden en kiezen goed in uw mond staan.

Afspraak 6. Plaatsen van de prothese
De gedeeltelijke prothese wordt in uw mond geplaatst waarbij meteen wordt gecontroleerd of deze niet klemt of pijn veroorzaakt.

Afspraak 7.  Nacontrole
Na een week vindt er, indien noodzakelijk, een nacontrole door uw tandprotheticus plaats.