Een loszittend onderkunstgebit is een van de meest voorkomende klachten bij volledig prothese dragers. Als een kunstgebit bestemd voor een onderkaak niet goed blijft zitten, kan Tandprothetische praktijk Zembowicz BV in voorkomende gevallen hulp inroepen van een implantoloog. In nauwe samenspraak met de implantoloog kunnen wij in onze praktijk ervoor zorgen dat uw kunstgebit een hechte verbinding krijgt met uw kaak, terwijl deze toch uitneembaar blijft.

ImplantatenEen implantaat is een kunstwortel die als een schroef in de kaak wordt geplaatst. Om een kunstgebit goed te kunnen dragen zijn twee of vier implantaten voldoende. Een implantaat is in de regel gemaakt van titanium en heeft een keramische buitenlaag. Dit zijn beiden materialen die door het lichaam niet worden afgestoten. Een implantaat heeft een doorsnede van ongeveer 3 tot 4 millimeter en is 10 tot 16 millimeter lang. De plaatsing gebeurt altijd door een implantoloog onder plaatselijke verdoving bij ons in de praktijk. In speciale gevallen kan het implanteren ook door een kaakchirurgie worden verricht in het ziekenhuis.

Het plaatsen van implantaten  in de bovenkaak komt minder vaak voor dan het plaatsen van implantaten in de onderkaak. Dit komt mede omdat de onderkaak viermaal zo snel slinkt dan de bovenkaak.  Als uw kaak geheel genezen is van de ingreep en het implantaat in het bot vastzit, biedt het implantaat houvast aan uw uiteindelijke kunstgebit.

Wanneer kiezen voor implantaten

Een implantaat wordt vaak geplaatst als u over het functioneren van een “normaal” kunstgebit niet tevreden bent en klachten blijft houden. Bij langdurig dragen van een kunstgebit blijft met name de onderkaak slinken. De onderkaak wordt minder hoog en uw kunstgebit gaat steeds losser zitten. Het kunstgebit schuift over het tandvlees met daaronder het kaakbot, wat klachten kan geven. Bij een controlebezoek kan Tandprothetische praktijk Zembowicz BV vaststellen of vervanging, aanpassing of plaatsen van implantaten nodig is. Als uw klachten van dien aard zijn en de onderkaak zo laag is dat van de eerste twee mogelijkheden (vervanging of aanpassing) geen sprake is, dan zullen wij voor u  een afspraak maken met onze implantoloog. De beoordeling is in zo’n geval dat u implantaten krijgt alvorens  er een nieuwe prothese voor u gemaakt wordt.

Voor het beste resultaat

Implantaten kunnen bij vrijwel iedereen geplaatst worden, al gelden voor een goed resultaat wel een aantal voorwaarden. Zo moet er voldoende kaakbot aanwezig zijn om de implantaat in te verankeren. Bovendien is het van belang dat uw kaakbot, uw tandvlees en uiteraard uzelf gezond zijn. Verder moet u bereid zijn de implantaten en het kunstgebit dat daarop bevestigd wordt, goed te reinigen. Tot slot, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een nadelig invloed op het succes van het implantaat.

De tandprotheticus en implantoloog

De tandprotheticus en implantoloog werken op het gebied van de implantologie nauw samen. Ze verwijzen naar elkaar en hebben duidelijke, onderlinge afspraken. In de meeste gevallen bezoekt u eerst de tandprotheticus. Na beoordeling van uw mond of na een periode waarin u een “normaal” kunstgebit heeft gedragen, kan het houvast van de onderprothese zo slecht zijn dat implantaten ter sprake komen. Het ondergebit zit dan simpelweg te los. Door de geslonken kaak is er vaak geen hoogte meer aanwezig om het kunstgebit op vast te houden.

Het plaatsen van de implantaten

Voor het plaatsen van de implantaten maakt u een aantal achtereenvolgende afspraken. Om te beginnen ontvangt de implantoloog u om samen een inzicht te krijgen in uw gezondheid. Voor het welslagen van de behandeling is het immers van belang om inzicht te hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u hier melden.

Gebitsprothese op implantatenVervolgens zal de implantoloog uw mondholte inspecteren. Ook maakt hij een röntgenfoto van uw kaken. Aan de hand van het onderzoek en de foto maakt de implantoloog een behandelplan. Dit plan bespreekt hij met u. Aarzelt u niet om toelichting of aanvullende informatie te vragen, de implantoloog zal u zo goed mogelijk antwoord geven. Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoed wordt de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten. Na deze ingreep wordt er op de implantaten afdekschroeven geplaatst en de huidige prothese indien noodzakelijk aangepast. Na een ingroeiperiode van 6 tot 8 weken komt u weer terug bij de implantoloog die de ingroei van de implantaat en genezing van de kaak controleert. Tevens zal de implantoloog de afdekschroeven vervangen door drukknoppen.

Het maken van de prothese op implantaten

Nadat u de implantaten heeft gekregen, wordt u terugverwacht bij de tandprotheticus. Opnieuw zullen er verschillende afspraken nodig zijn voor het aanmeten van uw nieuwe prothese op implantaten.

Controle

Zowel de implantaten als de gebitsprothese moeten regelmatig worden gecontroleerd of alles nog naar behoren functioneert. De implantoloog en tandprotheticus zullen u daarvoor oproepen na een bepaalde periode.

Reiniging is van cruciaal belang

Implantaten gaan in principe lang mee. Een goede hygiëne voor uw mond en uw prothese is van het allergrootste belang voor het behoud van de implantaten. De belangrijkste plaatsen die schoon moeten blijven zijn de overgangen van de implantaten naar het tandvlees. Tijdens de poetsinstructie leert u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. Daarnaast moet u regelmatig naar de implantoloog of mondhygiënist om uw implantaten te laten reinigen. Van even groot belang is het schoonhouden van de prothese en de mondholte.