In Nederland kennen wij een verplichte basisverzekering met een wettelijke eigen risico (tot 2026 is dat € 385,00). Alle onderstaande vergoedingen voor prothetische zorg vanuit de basisverzekering worden ten laste gelegd van het wettelijk eigen risico. Daarnaast kan men een vrijwillige aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten voor zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen. Een nota van een tandprotheticus zal bestaan uit een honorarium en een tandtechnisch deel. Deze tarieven worden in opdracht van de minister vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Voor vergoeding van prothetische zorg gelden de volgende algemene regels:

Volledige prothese boven, onder of boven & onder:

  • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
  • De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.   Dit is verschillend per aanvullende verzekering.

Volledige prothese op implantaten:

  • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient  een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.                                                                         Na de machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
  • Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
  • Een volledige boven prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 8%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
  • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 8%.
  • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering.
  • Indien met toestemming van de patiënt een machtiging is aangevraagd voor een implantaatgedragen prothese en de patiënt ziet achteraf van de behandeling af, worden de kosten voor de foto’s en het consult in rekening gebracht bij de patiënt. Deze vallen dan niet meer onder de basisverzekering.

Gedeeltelijke kunststof prothese of metalen frame:

  • Bij een gedeeltelijke prothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering.

Vergoeding bij een reparatie of rebasing

Volledige prothese 90% vergoed vanuit de basisverzekering met eigen bijdrage van 10%.
Partiële prothese alleen vergoed vanuit aanvullende  verzekering
Implantaat prothese 90% vergoed vanuit basisverzekering na machtiging met eigen bijdrage van 10%.

Wilt u de polisvoorwaarden van uw huidige verzekering eens bekijken? Klik hier voor een overzicht van de zorgverzekeraars in Nederland.

Bij een eerste bezoek voor behandeling of reparatie van uw prothese zien wij graag dat u uw zorgpas van uw verzekeraar meeneemt tezamen met uw legitimatiebewijs. Zo kunnen wij ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de tarieven kunt u terecht bij de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit).