Een implantoloog is  een tandarts gespecialiseerd in het plaatsen van implantaten  om zo een vaste constructie (prothese) te vervaardigen, dit ter vervanging van tanden of kiezen die verloren zijn gegaan of die verwijderd moeten worden vanwege hun slechte staat.

Voor de implantologie is er een aparte wetenschappelijke vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en een aparte post-academische opleiding.

Een tandarts-implantoloog is een tandarts die na het voltooien van de studie tandheelkunde een 3 jarige post-academische opleiding in de implantologie heeft afgerond of kan aantonen vergelijkbare ervaring te hebben opgedaan.

Niet elke tandarts is automatisch implantoloog NVOI. Er is een aparte erkenningsprocedure. De beoordeling vindt plaats door een commissie die kijkt of de uitgevoerde behandelingen en de praktijk voldoen aan internationale en wetenschappelijke gefundeerde criteria. Indien de beoordeling positief is volgt de erkenning tot Implantoloog NVOI. De beoordeling heeft betrekking op zowel het functioneren van de tandarts – implantoloog als van de praktijk. De erkenning is een kwaliteitskeurmerk.

De commissie die de beoordeling doet is onderdeel van de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van tandartsen op het gebied van implantologie. Elk jaar wordt een uitgebreid jaarverslag ingestuurd en beoordeeld en elke 5 jaar vindt er een visitatie plaats om te bepalen of de behandelingen en de praktijk nog steeds aan de eisen voldoen (verlenging van de erkenning).

Het beroep van Implantoloog is alleen met de toevoeging NVOI een beschermd beroep. Zie ook de website van de Nederlandse vereniging voor Orale Implantologie (NVOI).

Tandprothetische praktijk Zembowicz voldoet aan alle normen en certificeringen…

Organisatie van Nederlandse tandprothetici

KRTP