Een implantoloog is  een tandarts gespecialiseerd in het plaatsen van implantaten  om zo een vaste constructie (prothese) te vervaardigen, dit ter vervanging van tanden of kiezen die verloren zijn gegaan of die verwijderd moeten worden vanwege hun slechte staat.

Voor de implantologie is er een aparte wetenschappelijke vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) en een aparte post-academische opleiding.

Een tandarts-implantoloog is een tandarts die na het voltooien van de studie tandheelkunde een 3 jarige post-academische opleiding in de implantologie heeft afgerond of kan aantonen vergelijkbare ervaring te hebben opgedaan.

Niet elke tandarts is automatisch implantoloog NVOI. Er is een aparte erkenningsprocedure. De beoordeling vindt plaats door een commissie die kijkt of de uitgevoerde behandelingen en de praktijk voldoen aan internationale en wetenschappelijke gefundeerde criteria. Indien de beoordeling positief is volgt de erkenning tot Implantoloog NVOI. De beoordeling heeft betrekking op zowel het functioneren van de tandarts – implantoloog als van de praktijk. De erkenning is een kwaliteitskeurmerk.

De commissie die de beoordeli