Onderstaand treft u het tarievenoverzicht aan van Tandprothetische Praktijk Zembowicz B.V.

Vanaf 1 januari 2023 is er een nieuwe prijslijst. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Dit zijn de maximale tarieven voor de behandeling. Per 1 januari van het jaar worden de materiaal- en techniekkosten ook vermeld op onderstaande prijslijst. Door individuele omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het aantal implantaten of materiaalkeuze, zullen deze materiaal- en techniekkosten zich bewegen binnen de bandbreedte van de genoemde minimum- en maximumbedragen (respectievelijk genaamd Min. techniek / Max. techniek).

Wij hebben met verschillende zorgverzekeraars overeenkomsten afgesloten om voor een bepaald tarief hun verzekerden te behandelen. Daardoor is het tarief dat door ons gedeclareerd wordt afhankelijk van waar u verzekerd bent. De rekening zal dan ook, in de meeste gevallen, direct door ons kunnen worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien uw behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de nota bij ons te voldoen bij de laatste afspraak. Na de intake krijgt u een begroting, wij verzoeken u deze te tekenen. Met deze begroting kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan wat er vergoed wordt en wat, naast het eigen risico, uw eigen bijdrage zal zijn voor de betreffende behandeling. Dit zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Voor implantologie dient, in sommige gevallen, door de behandelaar een machtiging aangevraagd te worden en is er voor de patiënt een vaste eigen bijdrage. Deze kan per ziektekostenverzekeraar verschillen.

De algemene leveringsvoorwaarden van ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) zijn op onze prijzen van toepassing (bij de balie te verkrijgen).

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico (€ 385,-) is van toepassing op alle vergoedingen die plaatsvinden uit de basisverzekering. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen dus buiten het wettelijke eigen risico.

NB: genoemde prijzen zijn geldig tot 31-12-2023

Consultatie en Diagnostiek

Prestatiecode Behandelkosten Min. techniek Max. techniek
C001 – Consult ten behoeve van een intake € 46,91 nvt nvt
C002 – Pe